VRM - humanoid 3d avatar format for VR
  •  What applications that support VRM file?(en)
  • VRMファイルが使えるアプリケーションは?

    VRM - humanoid 3d avatar format for VR